Hydroterapia w praktyce

Hydroterapia w praktyce

Lecznicze usprawnianie, określane powszechnie mianem rehabilitacji, korzysta z wielu technik oraz urządzeń. Dzięki nim można skuteczniej i szybciej doprowadzać pacjentów

Inhalatory

Inhalatory

Wziewne podawanie leków jest w wielu sytuacjach koniecznością. Zwykle dotyczy to pacjentów zmagających się z chorobami płuc i układu oddechowego. Lekarze mogą uznać, że

Fantomy, czyli trening pierwszej pomocy

Fantomy, czyli trening pierwszej pomocy

Umiejętności w zakresie udzielenia osobom chorym lub poszkodowanym w wypadkach pierwszej pomocy nie są powszechne. W Polsce stopień wiedzy w tej